Category Archives: Giá đất

Lúng túng định giá đất

Đặng Hùng Võ – Chuyên gia Quản lý tài nguyên Sau cuộc tranh luận không đi đến thống nhất về cách định giá đất, một cán bộ quản lý trên Trung ương nói với tôi “không cần quan tâm đến … Continue reading

Posted in Giá đất, luật đất đai | Leave a comment