Category Archives: Cộng sản và tự do ngôn luận

Chính quyền đối thoại với nghệ sĩ độc lập Cuba: Một bước tiến hai bước lùi

Trọng Thành Ngày 27/11/2020 được coi là một ngày lịch sử đối với giới văn nghệ sĩ độc lập Cuba. Hôm đó, đại diện của bộ Văn Hóa Cuba đã đối thoại trong hơn 4 giờ với một nhóm đại … Continue reading

Posted in Cộng sản và tự do ngôn luận, Cuba | Leave a comment