Category Archives: Di sản văn hóa

Trương Phụ nhà Minh: Cướp sách của chúng nó làm gì!*

Nguyễn Lương Hải Khôi 1) Nếu (nếu…) Viện Hán Nôm bị mất sách đến mức này, bao gồm cả việc mất sách vì để sách nát, mục, thì đây là một sự kiện lịch sử. 2) Việt Nam trong lịch … Continue reading

Posted in Di sản văn hóa, Sách Hán Nôm | Leave a comment

Cổ thư bị mất, bị hủy hoại, Bộ Văn hóa cũng phải có trách nhiệm!

Chu Mộng Long Không phải Bộ Văn hóa mà còn nhiều cơ quan nhà nước liên quan đến văn hóa, giáo dục cần có trách nhiệm nghiêm túc về việc mất mát khủng khiếp này. Ngoài cái ý nghĩa quan … Continue reading

Posted in Chu Mộng Long, Di sản văn hóa, Sách Hán Nôm | Leave a comment

Vì sao tôi phải lên tiếng?

Nguyễn Xuân Diện 21-3-2023 Nhà báo Nguyễn Thế Thanh lên tiếng “Việc các cuốn sách cổ Hán Nôm bị mất (không phải mới đây và không phải một lần) hoàn toàn không phải là việc nội bộ của Viện Hán … Continue reading

Posted in Di sản văn hóa, Nguyễn Xuân Diện, Sách Hán Nôm | Leave a comment