Category Archives: Ngày 30-4-1975

Sự kết thúc chiến tranh Việt Nam

Henry Kissinger Đỗ Kim Thêm dịch Đại tá Bùi Tín của QĐNDVN chào tiễn biệt toán lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam vào ngày 29 tháng 3 năm 1973. Nguồn ảnh: Picture alliance / AP / Charles Harrity … Continue reading

Posted in Chiến tranh Việt Nam 1959-1975, Henry Kissinger, Ngày 30-4-1975 | Leave a comment