Category Archives: Bình đẳng dân tộc

Việt Nam vẫn không công nhận “người bản địa” tại Liên Hiệp Quốc

2023.12.01 Đoàn Việt Nam báo cáo trước Uỷ ban CERD của Liên Hiệp Quốc. Ảnh: un.org Việt Nam tiếp tục bác bỏ sự tồn tại của “người bản địa” trong phiên báo cáo về Công ước xóa bỏ mọi hình … Continue reading

Posted in Bình đẳng dân tộc, Nhân Quyền | Leave a comment