Category Archives: Truyền thông định hướng

Nước Đức kỷ niệm ngày 17.06.1953 (*)

Nguyễn Xuân Thọ Hôm qua nước Đức kỷ niệm ngày 17.06.1953, ngày công nhân Đông Đức nổi dậy nhằm phản đối chính sách tăng giờ làm mà không tăng lương của nhà nước công nông thời đó. Facebook có nhắc, … Continue reading

Posted in Truyền thông định hướng | Leave a comment