Category Archives: Chính sách của nhà nước chống đại dịch

Nên thoát phong toả như thế nào?

Nguyễn Tuấn Ông Nguyễn Văn Nên nói “TP.HCM không thể thực hiện Chỉ thị 16 mãi” [1], và tôi đồng ý. Nếu dựa vào các ‘outcome’ như số ca nhiễm và số ca tử vong, thì chánh sách phong toả … Continue reading

Posted in Chính sách của nhà nước chống đại dịch | Leave a comment