Category Archives: Chiến tranh Trung Đông

Bản chất thực sự của cuộc chiến giữa Hamas và Israel

Thomas L. Friedman, “Understanding the True Nature of the Hamas-Israel War”, New York Times, 28/11/2023 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Lý do khiến người ngoài khó có thể hiểu được cuộc chiến Hamas-Israel là bởi vì có đến ba … Continue reading

Posted in Chiến tranh Trung Đông, Israel - Hamas - Palestin | Leave a comment