Category Archives: Trí thức và hiện tình đất nước

Nếu nhân văn bị trói buộc sẽ kìm hãm con đường tiến lên văn minh của Dân tộc

Nguyễn Ngọc Chu LỜI TÒA SOẠN: “Lò” đang nóng, đang cháy rực. Công cuộc chống tham nhũng, chỉnh đốn lại Đảng, cải cách thể chế đang giai đoạn quyết liệt, những kết quả đầu tiên đã đem lại nhiều hy … Continue reading

Posted in Trí thức và hiện tình đất nước | Leave a comment