Category Archives: Cái chết của quan chức Cộng sản

VỀ “NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN”

Trịnh Hữu Long Muốn thiên hạ có "nghĩa" với mình khi mình chết thì tối thiểu khi còn sống cũng phải có "nghĩa" với thiên hạ. Còn khi sống mà trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra tội ác, hoặc … Continue reading

Posted in Cái chết của quan chức Cộng sản, Trần Đại Quang | Leave a comment