Category Archives: Trung Quốc – Campuchia

Cách Trung Quốc khống chế Cam Bốt: Dùng vỏ bọc kinh tế che giấu ý đồ quân sự

Trọng Nghĩa Sự hiện diện của Trung Quốc tại Cam Bốt ngày càng đậm nét, đặc biệt trong lãnh vực kinh tế, với các dự án xây dựng khổng lồ được Bắc Kinh tài trợ mọc lên khắp nơi. Ảnh … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Trung Quốc - Campuchia | Leave a comment