Category Archives: Cơ chế và tham nhũng

Nghịch lý chỉ thị nghiêm cấm tặng quà (*)

Lưu Trọng Văn Mua bán quan chức là nhu cầu của thị trường quyền tiền. Cố cấm cũng không được, mà ai cũng hiểu chỉ như là đánh nhau với cối xay gió, hay là trò bịp trẻ con mà … Continue reading

Posted in Cơ chế và tham nhũng | Leave a comment