Category Archives: Phật giáo

Đằng sau dự thảo về tiền công đức: Khi chính quyền làm “trùm” kinh doanh tâm linh

Du lịch tâm linh đem lại lợi ích cho ai, và ai phải trả giá? 12/05/2022 Văn Tâm Minh họa: Luật Khoa. Cuối tháng 3/2022, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo lần thứ ba của thông tư quy … Continue reading

Posted in Phật giáo | Leave a comment

Từ Bái Đính đến Tam Chúc, và… hay chân dung một bạch tuộc trưởng giả

Phạm Lưu Vũ Từ đâu mà giang sơn gấm vóc bị một thiểu số liên kết với nhau để cắt xén từng vạt từ 5,7 héc ta đến 3,4 ngàn héc ta, thậm chí 2,3 chục ngàn héc ta? Đó … Continue reading

Posted in Buôn thần bán thánh, Phật giáo | Leave a comment

Phật giáo và Nhân quyền: Quyền cơ bản và nghĩa vụ

Thục-Quyên Sự chú tâm và đề cao Nhân quyền như đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) và đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 10.12.1948, là một hiện tượng … Continue reading

Posted in Nhân Quyền, Phật giáo | Leave a comment