Category Archives: Phật giáo

Phật giáo và Nhân quyền: Quyền cơ bản và nghĩa vụ

Thục-Quyên Sự chú tâm và đề cao Nhân quyền như đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) và đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 10.12.1948, là một hiện tượng … Continue reading

Posted in Nhân Quyền, Phật giáo | Leave a comment