Category Archives: Vùng EEZ

Điều gì có thể ngăn chặn hành vi ngang ngược của Bắc Kinh trên vùng EEZ của VN?

Trương Nhân Tuấn VN và các nước ASEAN chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng “phương tiện hòa bình”. Nội bộ các nước ASEAN có cơ chế giải quyết các tranh chấp, gọi là “ADSM – ASEAN Dispute Settlement … Continue reading

Posted in Chống Trung Quốc xâm lược, Vùng EEZ | Leave a comment