Category Archives: Quỹ Nhân đạo

Quỹ Nhân đạo Ukraina

Lời Cảm ơn Chiều nay lúc 16 giờ, ngày 11- 3 – 2022, chúng tôi gồm Nguyễn Nguyên Bình, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Trần Minh và Nguyễn Khắc Mai đã đến Sứ quán Ukraina ở Hà Nội, trao tận tay … Continue reading

Posted in Nga xâm lược Ukraine, Quỹ Nhân đạo | Leave a comment