Category Archives: Cái ác tận căn

Cái ác tận căn

Lê Nguyễn Duy Hậu Thứ Năm, 2-11-2023  Immanuel Kant có lẽ là triết gia đầu tiên đưa ra một khái niệm có tính thách thức, đó là “cái ác tận căn” (radical evil). Đối với Kant, đa số cái ác … Continue reading

Posted in Cái ác tận căn, Đạo đức | Leave a comment