Category Archives: Đường sắt Cát Linh

Tư vấn Pháp chỉ rõ: ‘Đường sắt Cát Linh – Hà Đông thiếu 3 ‘không’’

Đinh Tịnh (VNF) – “Dự án không bổ sung đủ hồ sơ quản lý chất lượng, không đủ cơ sở xác định mức độ an toàn của toàn hệ thống và không đủ điều kiện để cấp chứng nhận an … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Đường sắt Cát Linh | Leave a comment