Category Archives: Tư tưởng Phan Châu Trinh

‘Tư tưởng của Phan Châu Trinh vẫn còn thời sự với Việt Nam’

03/02/2024 Diễn đàn VOA tiếng Việt /  Nguyễn Quang A trò chuyện cùng Quốc Phương Những tư tưởng của nhà Ái quốc và Cải cách Phan Châu Trinh không chỉ vẫn còn ‘giữ nguyên giá trị’ đối với xã hội … Continue reading

Posted in Nguyễn Quang A, Tư tưởng Phan Châu Trinh | Leave a comment