Category Archives: Diễn biến hoà bình

Diễn biến hòa bình

Huy Đức Chủ nhật, 10-9-2023 Việt Ngọc Hi! Lò đốt cháy tới tận cửa hang rồi! Cũng phải suy tính: ae như Nga-Ukraine, liền núi liền sông, biển như Việt-Trung ngày nào cũng lên tiếng lấn chiếm? Đi lòng vòng … Continue reading

Posted in Diễn biến hoà bình, Đường lối đảng, Huy Đức | Leave a comment

Một nhóm “diễn biến hoà bình” không thể xếp loại (*)

Người Tân Định (VNTB) – Họ ra đi chỉ để mong được sống như những người bình thường trong xã hội tự do dân chủ. Ban tuyên giáo đem con ngáo ộp chiến lược “diễn biến hòa bình” ra dọa … Continue reading

Posted in Diễn biến hoà bình | Leave a comment