Category Archives: Nguyễn Viện

Việt Á – Dịch bệnh và chính quyền

Nguyễn Viện Trong kiếp nạn của dịch bệnh covid 19, xã hội chúng ta đang sống cũng lộ ra một số dịch bệnh khác một cách khốn cùng nhất của con người. Nhà nước đang xử lý vụ Việt Á … Continue reading

Posted in Bộ máy, Nguyễn Viện, tham nhũng | Leave a comment