Category Archives: Giáo hội Phật giáo VNTN

Hoà thượng Tuệ Sỹ và GHPGVNTN trong dòng sống của dân tộc và hướng đi của thời đại

24/11/2023 Trần Trung Đạo Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Chủ tịch Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm thời, Cố vấn Hội đồng Hoằng pháp GHPGVNTN, đã viên … Continue reading

Posted in Giáo hội Phật giáo VNTN, Tuệ Sỹ | Leave a comment