Category Archives: Định hướng xã hội chủ nghĩa

Lại loay hoay đi tìm thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa

Triệu Tử Long (VNTB)-“Quản lý nhà nước phải tôn trọng yêu cầu, quy luật khách quan của thị trường trong phát triển kinh tế tư nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ … Continue reading

Posted in Định hướng xã hội chủ nghĩa | Leave a comment