Category Archives: Cuồng chống Trump

“Cuồng Trump”, “Cuồng chống Trump” và… (Phần 1, 2 và 3)

Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) BS thân mến, 1. Anh đã đọc. Nói chung em phân tích xác đáng. Nhưng theo anh, em nên giới hạn đề tài vào đối tượng người Việt ở Việt Nam, sẽ dễ nói hơn … Continue reading

Posted in Cuồng chống Trump, Cuồng Trump, Donald Trump | Leave a comment