Category Archives: Tượng đài Trần Hưng đạo

Ngày Lễ Huý kị Đức Thánh Trần (20 tháng 8 Âm Lịch), yêu cầu chính quyền TP.HCM TRẢ LẠI LƯ HƯƠNG trước tượng Ngài ở bến Bạch Đằng

Hoàng Hưng Lư hương bị cẩu đi vào dịp CLB Lê Hiếu Đằng và các trí thức yêu nước chuẩn bị tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc chiến chống Tàu Cộng xâm lược biên … Continue reading

Posted in 30/04/1975, Độc tài cộng sản, Tự do yêu nước, Tượng đài Trần Hưng đạo | Leave a comment