Category Archives: Thể chế và pháp luật

“Thượng tôn pháp luật” hay “Chính trị là thống soái”?

Ngô Ngọc Trai Việt Nam (VN) đang xác minh thông tin về một bãi phóng tên lửa đất đối không do Trung Quốc (TQ) xây dựng sát biên giới, nếu hình ảnh từ vệ tinh được chia sẻ trên mạng … Continue reading

Posted in Chính trị thống soái, Thể chế và pháp luật | Leave a comment