Category Archives: Thủ tục hành chính

Ai để “phát sinh hàng ngàn thủ tục?”

Huy Đức Kinh tế xuống tận đáy, nếu không vực dậy sớm thì không chỉ nhiều doanh nghiệp phải "bán gần hết tài sản với giá bằng 50% giá trị", như Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, mà "ổn … Continue reading

Posted in Thủ tục hành chính | Leave a comment

Vẽ rắn thêm chân

Nguyễn Thùy Dương Có vẻ chưa kịp vui mừng vì thủ tục hành chính cấp sổ Hộ Khẩu được huỷ bỏ, người ta đã nhanh chóng chuyển chế độ sang hết hồn khi cuốn sổ Hộ khẩu bị khai tử. … Continue reading

Posted in Thủ tục hành chính | Leave a comment