Category Archives: Thủ tục hành chính

Vẽ rắn thêm chân

Nguyễn Thùy Dương Có vẻ chưa kịp vui mừng vì thủ tục hành chính cấp sổ Hộ Khẩu được huỷ bỏ, người ta đã nhanh chóng chuyển chế độ sang hết hồn khi cuốn sổ Hộ khẩu bị khai tử. … Continue reading

Posted in Thủ tục hành chính | Leave a comment