Category Archives: Căn bệnh sùng bái lãnh tụ

Những đám đông ngu muội

Hoa Nghi Những gì đang diễn ra ở Triều Tiên, Trung Quốc hay Việt Nam không khác nhau về bản chất, chỉ khác về mức độ sùng tín. Và sự thật là khi coi câu chuyện sùng bái của dân … Continue reading

Posted in Căn bệnh sùng bái lãnh tụ | Leave a comment