Category Archives: Quan hệ Giang – Tập

Phe Giang muốn ông Tập gánh lấy tội danh đàn áp Pháp Luân Công

Lý Tử Nhâm Kể từ ngày 20/4 “Ta Kung Pao” (Đại Công Báo), miệng lưỡi của ĐCSTQ tại Hồng Kông, đã xuất bản hơn 10 bài báo phỉ báng Pháp Luân Công. Lý do Ta Kung Pao chọn công kích … Continue reading

Posted in Pháp Luân Công, Quan hệ Giang - Tập | Leave a comment