Category Archives: Đánh giá nhân vật lịch sử

Ban Tuyên giáo, cụ Phan, cụ Trương, tên đường và nỗi đau

21/01/2022 VOA Tiếng Việt Chân dung cụ Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký. Photo Báo Cần Thơ, Blogspot. Sau một loạt các kiểm duyệt trong ngành xuất bản liên quan đến các ấn phẩm viết về hai nhân sĩ … Continue reading

Posted in Đánh giá nhân vật lịch sử | Leave a comment