Category Archives: Chủ nghĩa xã hội Venezuela

Diễn văn kêu gọi tự do cho Venezuela của Tổng thống Trump tại Miami 18/2/2019

Ngày 18/2/2019, trước những người Venezuela và Cuba lưu vong và nhập cư tại thành phố Miami, Hoa Kỳ. Tại Venezuela và trên khắp Tây bán cầu, chủ nghĩa xã hội đang chết dần, trong khi tự do, thịnh vượng … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa xã hội Venezuela, Donald Trump, Venezuela | Leave a comment