Category Archives: Mất cảnh giác

Kín và hở

Vũ Kim Hạnh Chiều cuối tuần, hết giờ làm việc, mở mạng, đọc thấy tin… Họp kín Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu nhiên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết là ngày 23/4 … Continue reading

Posted in biên giới, Mất cảnh giác | Leave a comment