Category Archives: Nguyễn Dị Cổ

Triều Nguyễn quản lý Sơn Trà như thế nào?

Nguyễn Dị Cổ – Báo Quảng Nam Ngày nay ai cũng biết Sơn Trà là “con mắt Đông Dương”, “khu xung yếu”. Trước đây, vào thời nhà Nguyễn, việc quản lý Sơn Trà hết sức nghiêm mật, cấm ngặt tàu bè nước … Continue reading

Posted in an ninh quốc phòng, Bán đảo Sơn Trà, Nguyễn Dị Cổ | Comments Off on Triều Nguyễn quản lý Sơn Trà như thế nào?