Category Archives: Cămpuchia – Trung Quốc

Trung Quốc và Campuchia khẳng định quan hệ ‘sắt son’, Việt Nam sẽ chịu áp lực?

BBC "Campuchia kiên quyết phản đối bất kỳ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc liên quan đến Hong Kong, Tân Cương và Tây Tạng", Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, … Continue reading

Posted in Cămpuchia - Trung Quốc | Leave a comment