Category Archives: Kinh tế tư nhân

Năm điểm nghẽn khiến kinh tế tư nhân mãi “không chịu lớn”

Phương Linh Doanh nghiệp tư nhân vẫn yếu thế trong quá trình phân bổ nguồn lực vật chất so với các khu vực doanh nghiệp khác. Đây là một trong những những trở ngại lớn cản trở kinh tế tư … Continue reading

Posted in Kinh tế tư nhân, Phát triển kinh tế | Leave a comment