Category Archives: Ngân sách

Báo VN phản ứng việc ông Hồ Đức Phớc nói ‘ngân sách trống rỗng’

21 tháng 9 2021 BBC tiếng Việt NGUỒN HÌNH ẢNH,HOANG DINH NAM/GETTY IMAGES Thị trường Việt Nam vẫn ưa dùng tiền mặt Truyền thông Việt Nam đang ra sức ‘cải chính’ một phát biểu của lãnh đạo ngành tài chính … Continue reading

Posted in Ngân sách, phát ngôn quan chức | Leave a comment