Category Archives: Kinh doanh

Đảm bảo quyền tự do kinh doanh: Điều đáng ngại từ con người trong bộ máy công quyền

(Bàn tròn “Môi trường làm ăn và đạo đức doanh nhân” do báo Người Đô Thị tổ chức) Chủ nhật, 09/10/2022

Posted in Kinh doanh, Kinh tế thị trường, Quản lý nhà nước | Leave a comment

Đảm bảo quyền tự do kinh doanh: Điều đáng ngại từ con người trong bộ máy công quyền

Duy Thông thực hiện LTS. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện Việt Nam có khoảng 7 triệu doanh nhân (trong đó gồm 5,1 triệu chủ hộ kinh doanh, còn lại là các doanh nhân với gần 900.000 … Continue reading

Posted in Doanh nhân, Kinh doanh, Tự do | Leave a comment