Category Archives: Triết học hiện đại

Michel Serres: Triết học cho mọi người

Từ Thức Michel Serres vừa từ trần, đầu tháng Sáu. Nếu bạn sinh sống ở Pháp, dù không theo dõi các sinh hoạt văn hóa, xa lạ với triết học, cũng biết mặt và nghe tên Michel Serres, triết gia … Continue reading

Posted in Trí thức, Triết học hiện đại | Leave a comment