Category Archives: Công nghệ hóa và độc tài

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG

Dưới đây là toàn văn bài trả lời phỏng vấn báo Lao động (số ra ngày 08/6/2019), của GS. Phan Dương Hiệu (ĐH  Limoges, CH Pháp), về việc “tính điểm công dân” theo mô hình của TQ, nói riêng, và … Continue reading

Posted in Công nghệ hóa và độc tài | Leave a comment