Category Archives: Chỉ tiêu tăng trưởng

Đặt chỉ tiêu – lợi ít hại nhiều

Nguyễn Đình Cống Đảng và Chính phủ vẫn đặt chỉ tiêu tăng trưởng hàng năm, 5 năm cho GDP, cho các ngành nghề, các công việc. Rồi còn đặt mục tiêu đến năm nào đó đạt mức bao nhiêu để … Continue reading

Posted in Chỉ tiêu tăng trưởng | Leave a comment