Category Archives: Bảo vệ Trẻ em

Ngực áo loang lổ của người phụ nữ và đứa trẻ đói sữa mẹ

Khuat Thu Hong Chúng ta muốn con người là trung tâm của mọi chính sách xã hội thì phải có chính sách đầu tư nhất quán và hợp lý cho con người và phải theo suốt vòng đời, bắt đầu … Continue reading

Posted in Bảo vệ Trẻ em, Chính sách xã hội | Leave a comment