Category Archives: FOIP

Việt Nam, Trung Quốc, Hoa Kỳ và FOIP

Đinh Hoàng Thắng Chủ công chiến lược “Ấn Thái Dương Tự do và Rộng mở” (FOIP) là Hoa Kỳ, nhưng triển khai chiến lược hẳn nhiên cần tới Bộ tứ (Quad). Đến lượt nó, Quad lại cần sự chống lưng … Continue reading

Posted in FOIP, Quan hệ Việt - Trung, Quan hệ Việt Mỹ | Leave a comment