Category Archives: Nghịch lý phe đảng

“Im đi, ta ăn cướp, im đi, ta bỏ tù”

André Menras Thư gửi Đảng cộng sản Pháp, trước ngày hội báo L’Humanité. Sau khi “người điều hành” mệnh danh “Vince Hibou” trừng trị tôi bằng cách cấm tôi tham gia trang “PCF, L’Humain d’abord” (ĐCSP, Nhân tính trước hết) … Continue reading

Posted in Nghịch lý phe đảng | Leave a comment