Category Archives: Trần Trung Đạo

Một ngày rất buồn

Tạ Duy Anh 12-4-202 Nhân vật của Nguyễn Huy Thiệp bảo: "Sống dễ lắm! Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống." Tôi không biết các nhà lãnh đạo Việt Nam nhìn thấy gì trong mắt hai đứa con của … Continue reading

Posted in luật pháp, Nguyễn Lân Thắng, Tạ Duy Anh, Trần Trung Đạo, tù nhân lương tâm, Đỗ Hoàng Diệu | Leave a comment