Category Archives: Hồ Hữu Hòa

Một vài suy nghĩ về việc anh Hồ Hữu Hòa được phong linh mục

Hoàng Kim Đến ngày hôm nay sự việc anh Hồ Hữu Hòa được phong Linh mục ở Giáo phận Maasin đã tương đối rõ ràng khi có Tuyên bố chính thức của Giáo phận Maasin, và Thư Minh định của … Continue reading

Posted in Công giáo, Hồ Hữu Hòa | Leave a comment