Category Archives: Phóng sinh

Cúng dường và thói đạo đức giả

Thái Hạo  Phật giáo hiện nay ở Việt Nam đa số là theo Tịnh Độ, mà Tịnh Độ thì có lẽ ít ai không lấy Hòa thượng Tịnh Không làm thầy, coi như một bậc cao tăng thạc đức. Vậy hãy xem … Continue reading

Posted in Cúng dường, Phật giáo dưới chế độ cộng sản, Phật tử, Phóng sinh | Leave a comment