Category Archives: Nguyễn Thanh Giang

Viếng trí sáng Nguyễn Thanh Giang

Phạm Đình Trọng Sau 40 năm là đảng viên cộng sản tôi mới nhận ra những sai lầm lịch sử, những tội ác chống lại nhân dân, chống lại đất nước Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam và … Continue reading

Posted in Nguyễn Thanh Giang, Trí thức dấn thân | Leave a comment

Vô cùng thương tiếc Tiến sĩ NGUYỄN THANH GIANG

Kính thưa các trang nhà Dân chủ TS Nguyễn Thanh Giang, nhà khoa học Vật lý Địa chất, là một nhà Dân chủ rất sớm, là người bạn thân thiết của anh em Đà Lạt chúng tôi. Anh Thanh Giang … Continue reading

Posted in Chia buồn, Nguyễn Thanh Giang | Leave a comment