Category Archives: Người Việt ở nước ngoài

Người Việt tới Úc: Những thách thức bước đầu ở Melbourne

Nguyễn Quang Duy Sang tới nhiệm kỳ 2 của Thủ tướng Malcolm Fraser, chính sách về người tị nạn Đông Dương mới được mang ra Quốc Hội tranh luận và đến gần cuối năm 1978 mới được ban hành. Nhưng … Continue reading

Posted in Người Việt ở nước ngoài | Leave a comment

Những gương mặt trong cộng đồng người Việt tị nạn đến thành phố Melbourne, Úc từ 1976

Nguyễn Quang Duy Theo phần mở đầu Bản Nội quy, Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Victoria đã được hình thành vào những năm cuối của thập niên 1970, nhưng Bản Nội quy không cho biết ngày thành lập. … Continue reading

Posted in Người Việt ở nước ngoài | Leave a comment

Giáo sư gốc Việt đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm Y học Úc

Hà Ánh Chúc mừng Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, niềm vinh dự của người dân Việt khắp bốn phương, người bạn trung thực mà nhiều anh chị em BVN từng có mối thân tình từ nhiều năm nay. Bauxite Việt … Continue reading

Posted in Người Việt ở nước ngoài, TS Nguyễn Văn Tuấn | Leave a comment