Category Archives: Đại hội Đảng XIII & Mục tiêu

Đôi điều về mục tiêu đưa Hà Nội trở thành “Trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu Đông Nam Á” của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ

Nguyễn Ngọc Chu 1. MỘT NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG CỦA TIẾP NHẬN THÔNG TIN Trong tiếp nhận thông tin, có một nguyên tắc rất quan trọng: Tiếp nhận cái có lợi, bỏ qua cái không lợi; Tiếp nhận cái đúng, … Continue reading

Posted in Đại hội Đảng XIII & Mục tiêu | Leave a comment