Category Archives: Nhà nước quản lý đại dịch

Chống Covid-19 ở Việt Nam: Sai lầm, trách nhiệm và cách khắc phục

BBC tiếng Việt NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân Covid-19 ở một đơn vị y tế tại TP. Hồ Chí Minh giữa lúc bùng phát dịch Tình hình dịch Covid-19 đợt bốn diễn biến phức tạp … Continue reading

Posted in Nhà nước quản lý đại dịch | Leave a comment

Cần những biện pháp có tính cách tân để nhanh chóng hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Trần Văn Thọ GS danh dự, Đại học Waseda (Tokyo, Nhật bản) Ý tưởng gặp nhau. Gói cứu trợ toàn dân mà tôi đã đề xuất rất giống với gói giải cứu mà anh Tran Van Tho nêu ra. Với … Continue reading

Posted in Nhà nước quản lý đại dịch | Leave a comment