Category Archives: Tham nhũng quyền lực

Cõng con vào quan trường

Phạm Đình Trọng Nhà nước ưu ái dành quyền lực cho đám cậu ấm cô chiêu bất tài con cái những quan đảng tham nhũng là nhà nước ưu ái, dung dưỡng tham nhũng, nhà nước phản bội nhân dân, … Continue reading

Posted in Quan chức cộng sản, Tham nhũng quyền lực | Leave a comment